Predstava koja se sluša

"Bez sjenke" Šamala Amina i Nigar Hasib
Autorski cilj prvenstveno je bio ispitivanje semantičke i sintaksičke pozicije zvuka i zvučnosti.

Predstava "Bez sjenke", autora Šamala Amina (Shamal) i Nigar Hasib, teatrološki je eksperiment ispitivanja semantike i sceničnosti zvuka kao scenskog, narativnog, dramskog materijala koji emanira dramsku radnju, atmosferu, emociju i sve ostale osnovne aspekte scenske događajnosti. Elementi koji ne ishode iz ovog primarnog koncepta su vizuelni elementi koji vokalnu radnju smještaju u kontekst sakralnosti rituala.

Na nivou simbolizma kombinacija vokalne radnje i vizuelnog konteksta scenske radnje rezultiraju mogućim otvorenim tumačenjima pojedinih mikro situacija kao kratkih narativnih etida u značenju životnog puta, ljubavi, boli, predaje, iščekivanja, nade i još bezbroj mogućih upisanih značenja unutar scenske radnje tijela. Međutim, autorski cilj prvenstveno je bio ispitivanje semantičke i sintaksičke pozicije zvuka i zvučnosti kao impulsa za dramsku radnju koju ćemo percipirati unutar otpjevane muzičke strukture, a koja je u dijalogu sa sljedećom muzičkom strukturom.

Svaka pojedinačna muzička struktura melodijski referira na različite kulturološke ambijente, međutim što je primarno za ovu izvedbu je da svaka melodijska struktura unutar sebe nosi i atmosferu i dramsku tenziju i dramsku emociju i sve potrebne elemente dramske situacije, tako da svaka nova otpjevana melodija koja, prenesena na tjelesnost glumca, formira odraz nje same, zapravo predstavlja jednu dramsku situaciju.

Vjerovatno ćemo na nivou naučenog racionalnog upisivanja značenja izgubiti kontinuitet tumačenja ove predstave, ali na emocionalnom i u kontekstu sveprisutnosti energije glasa, zvuka koji atmosferu predstave puni nesvakidašnjom dramatikom, osjećaj involviranosti u ovu predstavu neće biti narušen ni u jednom momentu. Performans "Bez sjenke" je jedna značajna teatrološka ekspedicija proučavanja granica i mogućnosti ostvarivanja scenske događajnosti u elementima koji konstituiraju scenski događaj. "Bez sjenke" je rezultat istraživanja i istraživanje samo i kao takvo je izuzetno važno. Autori Amin i Hasib su nam prezentirali dramsku događajnost iz jednog sasvim novog rakursa i već je to samo po sebi nesvakidašnje teatarsko iskustvo.

 

Aida Pilav
in: Dnevni avaz

23.10.2009 Srajevo